• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Nhà xưởng Nidec Copal Precision Việt Nam

Cung cấp: 80.000m  Tôn Mạ Màu
Địa chỉ: Khu công nghệ cao Q.9, TP.HCM