• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Tôn lạnh Việt - Nhật

Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm VIJAGAL dạng cuộn 

Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm VIJAGAL dạng cuộn loại tôn mềm tiêu chuẩn AZ50-AZ150