• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Ga hành khách - sân bay quốc tế Cam Ranh

Cung cấp: 47.500m2 Ống gió
Địa chỉ: Cam Ranh - Khánh Hòa