• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Nhà ga hành khách - sân bay quốc tế Vân Đồn

Cung cấp: 40.000m2 ống gió
Địa chỉ: Quảng Ninh