• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Công ty CP phát triển công nghiệp BW II

Cung cấp: 50.000m2 tôn mạ màu
Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, Bình Dương