• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Công ty CP phát triển công nghiệp BW

Cung cấp: 300.000 m2 tôn mạ màu
Đia chỉ: KCN Bàu Bàng, Bình Dương