• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Nhà máy NUTIFOOD II

Cung cấp: 7.000m tôn mạ màu
Địa chỉ: KCN Phối Nố A - Hưng Yên