• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÔ NGA

Địa chỉ: VP Giao Dịch: KM69+500, QL 37, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0989 915 366 / 0976 386 127