• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÔ NGA

Địa chỉ: XÓM MỚI, XÃ HỒNG LẠC, HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG, VIỆT NAM.

Điện thoại: 0220 3753731