• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

CÔNG TY TNHH KT EETECH

Địa chỉ: 94 LŨY BÁN BÍCH, PHƯỜNG TÂN THỚI HÒA, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HỒ CHÍ MINH

Điện thoại: 0935.765.368