• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Thép mã kẽm cường độ cao

Thép mạ kẽm cường độ cao dạng cuộn Z8-Z275